Järjestyssäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksissa on noudatettava järjestyslain sekä muiden lakien ja asetusten lisäksi talon järjestyssääntöjä.

Kukaan ei saa käyttäytymisellään tai muulla tavoin tarpeettomasti häiritä toisten asumisviihtyisyyttä. Talossa asuvien on muutoinkin noudatettava normaalin kotirauhan edellyttämiä käytöstapoja. 

Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen asukas sitoutuu noudattamaan näitä järjestyssääntöjä ja selostamaan niiden sisällön myös muille perheenjäsenille. Asukkaiden on lisäksi huolehdittava, että myös heidän vieraansa noudattavat näitä järjestyssääntöjä. Järjestyssääntöjen toistuva rikkominen antaa vuokranantajalle oikeuden purkaa vuokrasopimuksen.

Rakenteiden tärvelemisestä, ikkunoiden rikkomisesta, seinien raapimisesta ym. vastaavasta peritään vahingon tehneeltä tai vastuuvelvolliselta täysi korvaus.

Yleiset tilat ja piha-alueet

Kun ulko-ovet ovat lukittuina, on niistä kuljettaessa huolehdittava siitä, että ne lukkiintuvat uudelleen. Ulko-ovien sulkemisen jälkeen ovien auki jättämisestä aiheutuneet mahdolliset vahingot korvaa oven auki jättäjä.

Yhteisissä tiloissa on liikuttava meluttomasti ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa.

Kellareissa ja väestönsuojassa sekä yleisissä tiloissa on avotulen teko edesvastuun uhalla kielletty.

Välinevarastoissa ja muissa tiloissa ei säilytetä palavia nesteitä, moottorikäyttöisiä ajoneuvoja tai muita vastaavia vastoin lainsäädäntöä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien asentaminen on sallittu vain yhtiön luvalla.

Porrashuoneen siisteys ja asukkaiden viihtyvyys sekä paloturvallisuus edellyttävät
  • että yhteisissä tiloissa tupakointi on kielletty
  • että alkoholin häiriöitä aiheuttava nauttiminen yhteisissä tiloissa on kielletty
  • että yhteisissä tiloissa noudatetaan yleistä siisteyttä ja järjestystä
  • että porrashuoneessa liikutaan meluttomasti
  • ettei porrashuoneessa oleskella tarpeettomasti
  • ettei huoneistoja tuuleteta porraskäytävään
  • ettei vaatteita pölytetä eikä harjata porrashuoneessa
  • ettei porrashuoneessa säilytetä mitään tavaroita (urheiluvälineitä, lastenvaunuja tms.)
Talousjätteet ja muut roskat on vietävä paketoituna jäteastioihin, joiden kannet on aina suljettava.

Nurmikoiden ja istutusten vahingoittaminen on kielletty. Piha-alueella ei saa säilyttää tavaraa.

Parvekkeilta ei heitetä roskia tai tupakan tumppeja. Tumpit on jätettävä niille varattuun paloturvalliseen roskasäiliöön.

Kiinteistön alueella ei saa kantaa verhoamatonta ampuma-, terä- tai muuta asetta.

Huoneistot

Huoneistoissa on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Kello 22.00 - 07.00 on naapureille suotava yörauha.

Järjestettäessä perhe- ym. juhlia tai tilaisuuksia, jotka kestävät myöhempään, on asiasta ilmoitettava naapureille hyvissä ajoin. 

Tupakointi huoneistoissa on kielletty.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiölle ja/tai isännöitsijälle.

Melua aiheuttavat muutos- ja korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin ja siten, ettei niistä aiheudu naapureille kohtuutonta häiriötä.

WC- ja muihin viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen, eikä myöskään ongelmajätteitä.

Huoneistojen parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa.

Parvekkeet on pidettävä siisteinä ja roskista puhtaana ja talvisin niiltä on luotava lumet. Erityisesti on tarkastettava, ettei veden poisjohtoputki ole tukkeutunut roskien vuoksi.

Naapureita häiritsevä tupakointi parvekkeella on kielletty.

Palovaroitin on pidettävä aina toimintakunnossa.

Huoneiston avaimia ei saa luovuttaa tai niitä teettää perheeseen kuulumattomille henkilöille väärinkäytön välttämiseksi.

Tomuttaminen ja pyykin kuivaus

Tomuta mattosi ja vuodevaatteesi ja kuivaa pyykkisi vain tarkoitukseen varatuilla paikoilla.

Suositeltava tomutusaika on arkisin kello 08.00 - 20.00.

Tuuletusparvekkeet

Tupakointi tuuletusparvekkeella on kielletty.

Lemmikkieläimet

Pidä koirat ja kissat kytkettynä porrashuoneissa ja piha-alueella.

Korjaa pois lemmikkisi jätökset.

Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

Huolehdi, ettei lemmikkisi toistuvalla haukunnalla, maukumisella yms. äänillä häiritse talon asukkaita.

Pysäköinti

Pysäköi vain tarkoitukseen merkityille alueille. Hylättyjä tai käytöstä poistettuja ajoneuvoja tai niiden osia ei saa säilyttää paikoitusalueella tai muualla kiinteistön alueella.

Autojen pesu piha-alueella on kielletty.

Auton lämmityspistorasiat on pidettävä lukittuina.

Noudata tyhjäkäynnistä säädettyjä rajoituksia myös piha- ja paikoitusalueilla.