Asukasopas

Vakuusmaksu ja huoneistotarkastukset

Muuttaessaan asuntoon vuokralainen suorittaa kahden kuukauden vuokraa vastaavan vakuusmaksun Saaga Asunnot Oy:lle.

Vakuusmaksu palautetaan vuokralaiselle vuokrasuhteen päättyessä tehtävän huoneistotarkastuksen ja muiden asiaan liittyvien tarkastusten jälkeen, mikäli huoneisto ja siihen liittyvät muut tilat ovat asianmukaisessa kunnossa ja kaikki avaimet on palautettu sekä vuokrat maksettu.

Vuokralaisen vaihtuessa asunnosta laaditaan tarkastuspöytäkirja, johon kirjataan huoneiston viat ja puutteet. Asunnosta muutettaessa on huoneisto tyhjennettävä kokonaan ja siivottava perusteellisesti. Jos asuntoa ei ole siivottu poismuuton yhteydessä tai asukas on jättänyt sinne omia tavaroitaan tai asukkaalla on maksamattomia vuokria tai muita maksuja, voidaan vakuus jättää palauttamatta osin tai kokonaan.

Yhteisvarastot / Irtaimistovarastot

Ulkoilu- ja urheiluvälineille, kuten polkupyörille, suksille ja kelkoille on kerrostalossa yleensä omat säilytystilansa. Useimmissa taloissa on myös lastenvaunuille ja -rattaille erilliset säilytystilat.

Kerrostaloissa on jokaista asuntoa varten oma, asunnon numerolla varustettu irtaimistovarasto. Varaston lukitsemisesta ja siitä syntyvistä kustannuksista asukas vastaa itse. Asukkaat eivät saa keskenään sopia varastokomeroiden vaihdoista tai käytöstä.

Paloturvallisuusmääräykset kieltävät räjähteiden ja palavien nesteiden tai kaasujen säilyttämisen irtaimistovarastossa. Tavaroiden säilyttäminen irtaimistovarastojen käytävillä on paloturvallisuusmääräyksissä kielletty.

Poismuuton yhteydessä on irtaimistovarasto tyhjennettävä ja siivottava.

Huoneiston kunnossapito

Vuokralainen vastaa huoneiston tavanomaisesta hoidosta ja huoneiston käyttöä palvelevan tarpeiston kunnosta. Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta omistaja on vastuussa. Ilmoitus tulee tehdä tekniselle isännöitsijälle.

Jos vuokralainen huolimattomuudellaan tai tahallisesti aiheuttaa vaurioita, korjauskustannukset peritään aina vuokralaiselta. Vuokralaisen on vältettävä turhien reikien tekemistä seiniin ja kattoon. Vuokralainen ei saa ilman teknisen isännöitsijän lupaa tehdä muutostöitä huoneistossa. Jos asukas haluaa kohentaa tai parantaa asunnon pintojen tasoa, kannattaa asiasta keskustella teknisen isännöitsijän kanssa, sillä kaikkiin seinä-, katto- ja kalustepintoihin tehtäviin käsittelyihin pitää aina saada isännöitsijän antama lupa.

Saaga Asunnot Oy voi joissain tapauksissa antaa mahdollisuuden tarvikkeiden hankintaan Saaga Asunnot Oy:n laskuun, mutta näistä on aina sovittava etukäteen, sillä ostokuiteista ei jälkikäteen anneta korvauksia.

Asukkaan asennuttamat sälekaihtimet, turvalukko, ovisilmä tms. jätetään asunnosta muutettaessa paikoilleen. Saaga Asunnot Oy ei korvaa hankinnasta ja asennuksesta johtuvia kustannuksia.

Asunnon avaimet ja turvalukon avain (turvalukko jätetään auki) on luovutettava poismuuton yhteydessä Saaga Asunnot Oy:lle tai huoltoliikkeeseen. Uusimmissa ja peruskorjatuissa asunnoissa on asunnon hoito- ja huoltokansio, joka pitää jättää asuntoon asunnosta muutettaessa.

Sähkölaitteet ja -sopimukset

Sähkösopimuksen tekeminen sähköyhtiön kanssa on asukkaan vastuulla. Kiinteiden sähkölaitteiden asennuksia ja korjauksia saa teettää vain isännöitsijän antamalla luvalla ja vain sähköalan ammattilaisella.

Asukkaan tulee itse vaihtaa palaneet lamput, sulakkeet ja sytyttimet. Kattorasian kansia ei saa irrottaa tai jos näin joudutaan tekemään, ne on asunnosta pois muutettaessa asennettava uudestaan paikoilleen.

Kylmälaitteen sulatuksessa on muistettava, että jään irrottamiseen ei saa koskaan käyttää minkäänlaista teräasetta! Terävä väline vaurioittaa helposti jääkaapin tai pakastimen "putkistoa", jolloin laitteesta tulee korjauskelvoton. Tällaisissa vauriotapauksissa asukas on vastuussa vastaavan kaapin hankinnasta. Myös kylmälaitteen takana oleva lauhdutin tulee puhdistaa pölystä ainakin kerran vuodessa.

Uunin ja lieden puhdistuksesta on huolehdittava säännöllisesti, jotta pinttynyttä likaa ei pääse syntymään.

Pois muutettaessa on huolehdittava, että jääkaapin tai pakastimen sulamisvedet eivät valu lattialle. Kylmälaitteen ovi tulee jättää raolleen, jotta kaapin sisälle ei muodostu hometta.

Vesi- ja viemärilaitteet

Vuotavasta hanasta tai WC-istuimesta on mahdollisimman pian ilmoitettava huoltoyhtiöön tai tekniselle isännöitsijälle. WC-pönttöön ei saa heittää esimerkiksi terveyssiteitä, vaippoja, tamponeja, vanupuikkoja, vanua, hammaslankaa tai kissanhiekkaa. Kaikenlainen kiinteä aine kerääntyy viemärin mutkiin ja tukkii ne.

Jos keittiön astianpesupöydän tai kylpyhuoneen pesuallas tyhjenee hitaasti tai tukkeutuu kokonaan on syytä ottaa yhteyttä huoltomieheen. Märkätilojen lattiakaivot asukkaan tulee puhdistaa riittävän usein, ainakin kerran kuukaudessa. Asukas hankkii itse pesualtaiden tulpat.

Pesukone sijoitetaan lattiakaivolliseen tilaan. Astianpesukoneliitännän voi tehdä ainoastaan ammattimies. Virheellisten pesukoneliitäntöjen vuoksi omalle tai toisen asunnolle aiheutuneista vahingoista vastaa asukas.

Erillisiä lisähanoja ei saa asentaa. Jos hanoja on jo aikaisemmin asennettu, ne tulee jättää paikoilleen poismuuton yhteydessä. Samoin on huolehdittava siitä, että astianpesukoneen liitäntään käytetyt veden otto- ja poistoputket tulpataan vuotojen estämiseksi, kun astianpesukone viedään pois.

Ilmanvaihto

Ilmanvaihdon tarkoituksena on muun muassa huoneiston ilman epäpuhtauksien määrän pitäminen riittävän pienenä. Siksi on erityisen tärkeää, että ilmanvaihto toimii moitteettomasti. Raitista ilmaa virtaa ulkoa sisälle huoneistoon ikkunoiden puitteissa olevien aukkojen tai raitisilmaventtiilien kautta. Näitä tuloilman reittejä ei saa koskaan tukkia, sillä niiden tukkiminen estää riittävän korvaavan ilman pääsyn huoneistoon.

Poistoilmakanaviin liitettäviä liesituulettimia ei asuntoihin saa asentaa. Ainoastaan aktiivihiilisuodattimella varustetut liesituulettimet ovat sallittuja. Liesituulettimen tai liesikuvun rasvasuodattimen puhdistus kuuluu asukkaalle. Koska poistoilmaventtiilien sisään kertyy rasvaa ja pölyä, on hyvin tärkeää, että asukas puhdistaa kaikki huoneiston poistoilmaventtiilit ainakin muutaman kerran vuodessa. Poistoilmaventtiilejä ei saa peittää eikä tukkia.

Suihkun jälkeen on syytä kuivata kylpyhuoneen seinät ja lattia sekä jättää kylpyhuoneen ovi raolleen. Asukkaan on heti otettava yhteyttä isännöitsijään, jos asuinhuoneen kattoon tai lattiaan ilmestyy kosteusjälkiä tai vettä tai jos asunnossa tuntuu "maakellarin" haju.

Palovaroitin

Palovaroitin on määrätty lailla pakolliseksi kaikkiin asuntoihin. Laissa on vastuu palovaroittimesta ja sen jatkuvasta toimintakunnossa pysymisestä määrätty asukkaalle. Palovaroittimen toimintakunto tulee testata säännöllisesti.

Omistaja on asennuttanut kaikkiin asuntoihin n. 10 vuotta toimintakuntoisena pysyvät palovaroittimet. Jos varoitin jostain syystä rikkoutuu, siitä pitää ilmoittaa omistajalle ja huoltomiehelle viivytyksettä. Muutettaessa palovaroitin on jätettävä asuntoon.

Järjestyssäännöt

Vuokrasopimuksen yhteydessä asukkaalle jaetaan kiinteistön järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt löytyvät myös yhtiön porraskäytävien ilmoitustauluilta. Säännöt koskevat kaikkia talossa asuvia ja asioivia.

Vakuutukset

Kiinteistön täysarvovakuutus ei korvaa esimerkiksi huoneistopalossa tuhoutunutta kodin asuinirtaimistoa tai irtaimistovarastosta varastettuja tavaroita. Myöskään vesivahingossa huonekaluille aiheutuneita vahinkoja ei korvata. Tästä syystä asukkaan olisikin syytä hankkia kotivakuutus koti-irtaimistolle sattuvia vahinkoja, tulipaloja tai varkauksia varten.